Konkurs - wygraj udział w warsztatach na dachu hotelu Marriott w Warszawie. Za jedno zdjęcie!

Legendarny hotel Marriott usytuowany w sercu Warszawy obchodzi 30. urodziny. Z tej okazji organizujemy konkurs - do wygrania jest udział w wyjątkowych warsztatach na dachu hotelu oraz w imprezie w Panorama Sky Bar, który znajduje się na 40. piętrze obiektu. Wydarzenie odbędzie się 25 września. Zadanie jest następujące: opublikuj na swoim profilu na Instagramie (musi to być profil publiczny) ciekawe zdjęcie, na którym widoczny jest Marriott od zewnątrz lub wewnątrz i oznacz je #warsawmarriott30. Dodatkowo polub profile @marriottwarsaw i @fujifilmpolska. Fujifilm będzie partnerem warsztatów 25 września. Czekamy na piękne, pomysłowe fotografie. Masz czas do 18 września. Jeśli na swoim profilu publikowałaś/eś już zdjęcia z widocznym hotelem Marriott, wystarczy, że je teraz odpowiednio oznaczysz.

Do poprowadzenia warsztatów zaangażowaliśmy trzech świetnych fotografów: Wojtka Wieteskę, Wiktora Franko, Jacka Boneckiego. Widok z dachu hotelu zapiera dech w piersiach, a wzięcie udziału w sesji zdjęciowej, która się tam odbędzie, brzmi jak niezwykłe doświadczenie. Poczujesz się jak ekipy na planach sesji zdjęciowych do najlepszych magazynów modowych. Na nowo odkryjesz krajobraz Warszawy. Do Twojej dyspozycji będą aparaty bezlusterkowe Fujifilm X oraz średnioformatowe Fujifilm GFX. Gwarantujemy, że druga część wydarzenia - przyjęcie w Panorama Sky Bar, w trakcie którego do wygrania będą vouchery do hotelowych restauracji oraz SPA i aparat instax Wide 300 - okaże się równie niezwykłym przeżyciem!

Wyniki konkursu opublikujemy 19 września. Udział w warsztatach wygra 1 osoba. Innymi uczestnikami wydarzenia są fotografowie związani z Warszawą, a także przedstawiciele mediów.

 

Opublikowane powyżej zdjęcie wykonał Grzegorz Marcinek / IG: gmarcinek.

 

***

REGULAMIN KONKURSU

#warsawmarriott30

 

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „#warsawmarriott30” i w dalszej części Regulaminu zwany będzie: "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest FUJIFILM Europe GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 178, kod pocztowy: 02-486, wpisany do Rejestry Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000347504, REGON 0142214461, NIP 1070015355; adres strony internetowej: www.fujifilm.eu/pl; Rachunek Bankowy: 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank Śląski S.A.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w aplikacji „Instagram”.
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 sierpnia 2018 roku do 18 września 2019 roku (do godziny 23:59:59).

 

§ 2

[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

 

 1. Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada własne konto użytkownika w aplikacji „Instagram”, które do dnia 19 września 2019 będzie funkcjonowało w trybie publicznym,
 • nie jest pracownikiem Organizatora ani członkiem rodziny pracownika Organizatora

 

§ 3

[ZASADY KONKURSU]

 

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest oznaczenie hasztagiem #warsawmarriott30 zdjęcia, na którym widoczny jest hotel Marriott zlokalizowany przy al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie, opublikowanego w dowolnym czasie na swoim koncie w aplikacji Instagram, a ponadto polubienie profili fujifilmpolska oraz marriottwarsaw w aplikacji Instagram.

 

 1. Każdy Uczestnik może opublikować i oznaczyć dowolną liczbę własnych, autorskich fotografii. W ramach Konkursu rozpatrywane będą tylko fotografie opatrzone hasztagiem #warsawmarriott30, na których widoczny jest hotel Warsaw Marriott z dowolnej perspektywy – tj. od wewnątrz lub z zewnątrz hotelu.

 

 1. Fotografie muszą stanowić prace indywidualne. Fotografie autorstwa więcej niż jednej osoby nie będą rozpatrywane. W przypadku opublikowania fotografii przez więcej niż jedną osobę, za Uczestnika Konkursu uznana będzie ta osoba, która opublikowała zdjęcie jako pierwsza, chyba że inna osoba dowiedzie u Organizatora swoich praw autorskich do zdjęcia.

 

 

§ 4

[NAGRODA GŁÓWNA]

 

 1. Wygraną w Konkursie jest jedna Nagroda Główna. Przyrzeczoną przez Organizatora Nagrodą Główną jest bezpłatny udział w warsztatach fotograficznych i przyjęciu na dachu hotelu Marriott w Warszawie oraz w PANORAMA SKY BAR zlokalizowanym na 40. piętrze hotelu Marriott w Warszawie z okazji 30. urodzin hotelu. Wydarzenie odbędzie się 25 września 2019.

 

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie Uczestnik, który oznaczy hasztagiem #warsawmarriott30 najlepszą fotografię.

 

 1. Najlepsza fotografia zostanie wybrana spośród fotografii Uczestników Konkursu przez fotografa Wojciecha Wieteskę, według jego niezależnej oceny, dokonywanej z uwzględnieniem walorów estetycznych fotografii, kompozycji obrazu oraz stopnia oryginalności.

 

 1. Celem potwierdzenia woli przyjęcia Nagrody, wytypowany Uczestnik powinien zgłosić chęć odbioru Nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail: x_feg-pl@fujifilm.com w terminie 2 (dwóch) dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia prawa do Nagrody.

 

 1. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie wytypowany pracownik Organizatora.

 

§ 5

 

[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilach fujifilmpolska i marriottwarsaw w aplikacji Instagram w dniu 19 września 2019 roku.

 

§ 6

[WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU]

 

 1. Warunkiem i w celu uzyskania Nagrody Głównej konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego. Wezwanie Organizatora do podania takich danych zostanie złożone w wiadomości prywatnej w aplikacji Instagram.

 

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody Głównej.

 

 1. Warunkiem uzyskania Nagrody Głównej jest złożenie przez Uczestnika Konkursu, za pośrednictwem poczty e-mail, oświadczenia o następującej treści: Oświadczam że jestem wyłącznym autorem i właścicielem fotografii zgłoszonej przeze mnie do Konkursu „#warsawmarriott30” i przysługuje mi pełny zakres majątkowych i osobistych praw autorskich do fotografii. Organizator ma prawo zażądać złożenia takiego oświadczenia przez Uczestnika w formie pisemnej.

 

§ 7

[WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA]

 

Przez odebranie Nagrody Głównej, Uczestnik Konkursu udziela nieodwołalnej zgody Organizatorowi oraz administratorowi profilu marriottwarsaw na publikowanie wykonanej przez niego fotografii, z oznaczeniem autora, w aplikacji Instagram. Zgoda Uczestnika na publikację fotografii ma charakter niewyłącznej licencji, udzielanej w zamian za Nagrodę.

 

 

§ 8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://akademia.fujifilm.pl/aktualnosci.